คุณพร้อมที่จะแต่งงานหรือยัง?

คุณพร้อมที่จะแต่งงานหรือยัง?

การแต่งงานเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับวิถีชีวิตของมนุษย์ เพราะเมื่อคนสองคนมีความรักให้แก่กัน จนถึงจุดที่อยากใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว ก็เป็นการบ่งบอกว่าผู้ที่จะแต่งงานนั้นมีความพร้อม เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แล้ว  และพร้อมที่จะเป็นครอบครัวรับผิดชอบชีวิตซึ่งกันและกัน  รวมถึงลูกน้อยที่จะเกิดขึ้นมาเป็นโซ่ทองคล้องใจอีกด้วย

Married

การทำหน้าที่แสดงความสามารถตามบทบาทของตนเองในฐานะหัวหน้าของครอบครัว การแต่งงาน หมายถึง การที่ชาย – หญิง มีความรักใคร่ต่อกันจนสุกงอม มีความเห็นอกเห็นใจกันและพร้อมที่จะดำเนินชีวิตร่วมกัน เป็นครอบครัวอย่างสามีภรรยา การแต่งงานมีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นประเพณีที่งดงาม แสดงถึงความ เจริญงอกงามทางวัฒนธรรมด้านจิตใจ และวัฒนธรรมทางด้านวัตถุของบรรพบุรุษของไทยเรา ที่มองการณ์ไกล

และมีความละเอียดอ่อน โดยธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตย่อมต้องการความรักความอบอุ่นทางเพศสัมพันธ์  และต้องการสืบสกุลต่อไปด้วย จึงทำให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างคนกับสัตว์ ในขณะเดียวกันกฎหมายและประเพณีไทย เรามีการกำหนดกฎเกณฑ์ของบุคคลที่จะแต่งานได้ต้องมีเงื่อนไขอีกหลายอย่าง  เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพและวีถีชีวิตของคนสองคน ซึ่งต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกัน เครือญาติ เดียวกัน ชีวิตจะเป็นสุขได้ต้องอาศัยการปรับตัว ความอดทน ความดี ความซื่อสัตย์

การแต่งงานเป็นการเริ่มต้นแห่งชีวิตครอบครัวของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นสังคม ผู้ที่จะมีชีวิตเป็นครอบครัวได้ คือ ชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากัน ซึ่งได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นตามจารีตประเพณีที่มีอยู่ในสังคมนั้น ๆ การแต่งงาน ในแต่ละภาคของประเทศไทยมีชื่อเรียกต่างกันไป เช่น ภาคเหนือเรียกว่า กินแขก ภาคกลางบางท้องถิ่นเรียกว่า กินสามถ้วย ภาคใต้เรียกว่ากินงานและภาคอีสานเรียกว่า กินดอง ก็แล้วแต่ว่าจะเรียกงานแต่งงานนี้ว่าอย่างไร แต่ความหมายก็เหมือนกัน

หลายคนใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียวมานานการปรับตัวเมื่อต้องใช้ชีวิตคู่จึงสำคัญมาก นอกเหนือจากความรักที่ต้องมีแล้ว ยังมีเรื่องของการเก็บเงินของฝ่ายชายเพื่อไปสู่ขอฝ่ายหญิงที่เรียกว่าสินสอด คงเคยเห็นข่าวบ้างที่มีการปล้นทองเพื่อไปแต่งงานกันบ้าง ซึ่งถ้าเรายังไม่พร้อมขนาดนั้น ก็อย่าเพิ่งเร่งรีบแต่งงานไปเลยจะดีกว่า

ถ้าต้องแต่งงานแล้วยังต้องมาวิตก กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีก ชีวิตคู่คงไม่มีความสุขเป็นแน่ พาลจะพากันทะเลาะไปเปล่าๆ ลองถามตัวเองดูดีกว่าว่าเรามีความพร้อมกันมากขนาดไหนทั้งฝ่ายชายและหญิง ในเมื่ออนาคตจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้ว การเปิดอกคุยกันคงเป็นเรื่องที่ดี และทำให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น คลี่คลายไปได้มากกว่าอีกด้วย